नर्सिङ्ग कोउचि केन OP-00326

  • 正社員
  • 高知県
  • 正社員
  • 高知県

तलब विस्तृत
बेसिक तलब : महीनाको 175,000円
हातमा पर्ने जम्मा तलब : 145,932円
रूम भाडा घटाएर पाउने रकम : 130,932円

बोनस : छैन

बिदा : बर्षमा 113 दिन

सुजाकी स्टेशन देखि नजिक
निहोंगो लेवल : N4 लेवल
लिङ्ग : केटा / केटी

क्यूजीनको लागि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लीक गर्नुहोला।

タグ:

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

Contact us

Related Jobs