नर्सिङ्ग गुन्मा केन OP-06944

  • 正社員
  • gunma
  • 正社員
  • gunma

सेईस्याईन

बिदा : बर्षमा 105 दिन

निहोंगो लेवल : N3 लेवल
लिङ्ग : केटी

तलब विस्तृत
बेसिक तलब : महीनाको (15~15.5 )मान円
नाईट शिफ्ट : एक पटकको 5000 -: महीनामा 5~6 पटक

महीनामा जम्मा (15~17)मान円
बोनस : बर्षको 2 पटक ((40~60 )मान円

 

क्यूजीनको लागि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लीक गर्नुहोला।

タグ:

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

Contact us

Related Jobs