ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းOP-07659

 • 正社員
 • 山梨県
 • 正社員
 • 山梨県

အလုပ်နေရာ                           山梨県(Yamanashi ken)

အလုပ်အမျိုးအစား                ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း

လစာ                                  အခွန်ဖြတ်ပြီး約175,036円〜180,036円   

အင်တာဗျူး                             အွန်လိုင်း

အဆောင်                                  ရှိ

ဂျပန်စာအရည်အချင်း               JLPTN3〜 JLPTN4

လျှေက်ထားနိုင်သူများ  မိန်းကလေး 

       Training3နှစ်ပြီးထားသူများ

       ခိုင်းဂေါအောင်လက်မှတ်ရှိသူများ

လက်ရှိဂျပန်တွင်နေထိုင်သူ

 

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မေးရန်

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074741341386

はじめて応募する方はFacebookページにいいね!してください
※いいね!することで新しい求人をFacebookからチェックできます!

はじめて応募する方はFacebookページにいいね!してください
※いいね!することで新しい求人をFacebookからチェックできます!

お問い合わせ

関連求人