အလုပ်ခေါ် စာအမှတ် OP-00373

🍀အလုပ်ခေါ် စာအမှတ် OP-00373🍀
🌹အလုပ်အမျိုးအစား
🥗စားသောက်ဆိုင် ( Main -ငါးကင်)
🌹လစာ
🌷စစဝင်ချင်း ၃ လအတွင်း ၂၅သောင်း။ ( အခွန်ဖြတ်လက်ကျန်- သောင်း၂၀နီးပါး)
💐၃ လပြည့် ၄ လမြောက်။ ၂၇သောင်း။ (အခွန်ဖြတ်လက်ကျန်-၂၂ သောင်းနီးပါး)
🌹ဂျပန်စာ လိုအပ်ချက် N3
🌹ခေါ် ယူမည့်သူ ကျား။
🌹ပိတ်ရက် တစ်လ ၆ ရက်။
🌹အလုပ်ချိန် တစ်နေ့ ၈ နာရီ။
#Bonousရှိ၊လစာတိုးရှိ။
🌹အင်တာဗျူး On line 👌

タグ:

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

Contact us

Related Jobs