2210071|ဘိုးဘ့ား ပြု စုရေး [TOKYO]

  • 正社員
  • 東京都
  • 正社員
  • 東京都
💥အလုပ်ခေါ် စာ အမှတ် 2210071
💥Kanagawa ken Yokohamashi
💥လစာ 263,560~280,360円
    ( ညဆိုင်း၆ ကြိမ် + အိမ်လစာ ၁ သောင်း ပါပြီး)
💥ခေါ် ယူမည့် ဦးရေ ၂ ဦး။
💥လိုအပ်ချက် JLPTN3+ ဘိုးဘွားပြုစုExam
🌹ထောက်ပံ့မှု အိမ်လစာ ၁သောင်း။
ညဆိုင်း တကြိမ် ၅၃၀၀။
Bonous 1.5 လစာ ။
ရထားခ ၃ သောင်းအထိထုတ်။
💥အင်တာဗျူး အွန်လိုင်း။
❤️မှတ်ချက် ဂျပန် ပြည်တွင်းသာ။

タグ:

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

Contact us

Related Jobs