नर्सिङ्ग ओकीनावा केन OP-07198

  • 契約社員
  • 沖縄
  • 契約社員
  • 沖縄

केईयाकुस्याईन (६ महीना पछी सेईस्याईन )
बिदा : बर्षमा १०५ दिन

Ishimine स्टेशन देखि 9 मिनेट पैदल
निहोंगो लेवल : N3~4लेवल
लिङ्ग : केटा/केटी

तलब विस्तृत
बेसिक तलब : महीनाको 138,000円
ओभर टाइम :17,000円
नाईट शिफ्ट : एक पटकको 2000 -: महीनामा 5 पटक
विशिष्ट उपचार सुधार भत्ता: 5000円
बाल भत्ता: 10000円

महीनामा जम्मा 175000 円
बोनस : बर्षको २ पटक (सेईस्याईन)

क्यूजीनको लागि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लीक गर्नुहोला।

タグ:

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

यदि तपाईं पहिलो पटक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया फेसबुक पेजमा लाईक(Like!) गर्नुहोला!
※Like!button क्लिक गर्नुभयो भने तपाईंले फेसबुकमा नयाँ क्यूजिनहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ !

भ्याकेन्सी वा कामका लागि प्रश्नहरू

Contact us

Related Jobs