Tuyển dụng Điều dưỡng (nữ) Aomori OP-08298

  • 正社員
  • 青森
  • 正社員
  • 青森

Lương cơ bản từ 179,920 yên
〇 Trợ cấp ca đêm: 12,740 yên / 5 lần
〇 Trợ cấp cải thiện điều trị: Được cung cấp dưới dạng tiền thưởng
Công ty chuẩn bị một căn hộ khoảng 2DK Thuê 35.000 yên / tháng * Có Wi-Fi
* Mọi chi phí điện nước wifi do công ty chịu
* Nội thất cũng do công ty sắp xếp
* Xe đạp cũng được cung cấp bởi công ty
* Miễn phí bữa ăn khi đi làm việc

Đơn hàng tiếng nhật

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs