OP-08961|Bảo dưỡng oto [Hyogo]

  • 正社員
  • 兵庫
  • 正社員
  • 兵庫
Đơn hot bảo dưỡng oto quay trở lại
Tiếng tầm n3~n4 ok LỊCH PV CẬN KỀ RỒI NHANH TAY IB AD NÀO
OP-08961 bảo dưỡng oto
🧰Nơi làm việc: HYOGO JR須磨駅
💴Lương 210,000円~
  Làm thêm có thể kibo lên 40 tiếng (phụ thuộc vào năng lực và tình trạng kinh doanh của công ty)
⏰Thời gian làm việc
8時45分〜17時30分
💯Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
💯Thưởng 1 năm 2 lần dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※Kibo tăng ca dựa trên năng lực
※Đã có senpai người nước ngoài làm ở đây, môi trường làm việc thân thiện
※Gần biển ngày nghỉ ra bắt cua ốc thoải mái

TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs