OP-09238|Nhà hàng tonkatsu [Saitama]

  • 正社員
  • 埼玉
  • 正社員
  • 埼玉
Hệ thống TONKATSU nổi tiếng
OP-09238 nhà hàng tonkatsu saitama nam,nữ
※Tiếng nhật n3~n4 OK
🧰Nơi làm việc: 鴻巣駅,北本駅
💴Lương 230,105円〜236,730円 (bao gồm 35~40 tiếng tăng ca)
Tiền về tay trừ hết các chi phí trên 15 man
⏰Thời gian làm việc
9:00~22:00(実働8時間・シフト制)
1 tuần nghỉ 2 buổi
💯Thưởng, Tăng lương hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※quán ngay ga lớn cách ga TOKYO 40 phút tàu
※Có thể học hỏi các món ăn truyền thống của Nhật
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ a đến z
※Có KTX cho nhân viên

TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs