OP-09296|KAIGO [Chiba]

  • 正社員
  • 千葉
  • 正社員
  • 千葉
Ai tiếng nhật kém tầm n3~n4 vào đội ad nào
LỊCH PV CẬN KỀ RỒI NHANH TAY IB AD NÀO
OP-09296
🧰Nơi làm việc: 千城台北駅
💴Lương 202,500円 ( đã bao gồm 25 tiếng tăng ca khi quen việc có thể kibo làm thêm)
  Ai có con nhỏ sẽ được hỗ trợ thêm 1 man
⏰Thời gian làm việc
(1) 8時30分〜17時30分
(2) 17時15分〜9時15分
(3) 6時30分〜15時30分
💯Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※Kibo tăng ca dựa trên năng lực
※Đi lại tokyo rất tiện
※Chưa có kinh nghiệm viện sẽ đào tạo từ a đến z

TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs