OP-10212 NHÀ HÀNG KOBE

  • 正社員
  • 大阪
  • 正社員
  • 大阪
Đơn hot nhà hàng KOBE
OP-10212 NAM, NỮ PV ONLINE OK
💴Lương tháng: 180,000円
Tăng ca trung bình 40 tiếng 1 tháng khoảng 50,000円/1300円/1 giờ
Trợ cấp nhà cửa 20,000円
=>Tổng thu nhập hàng tháng 250,000円~
🧰Nơi làm việc KOBE
⏰Thời gian làm việc
①09:00~18:00
②12:00~21:00
③15:00~24:00
④18:00~03:00 (nếu ai muốn làm thì đăng ký với quán)
💯Có tăng lương, có trả tiền tàu đi lại
💯Có makanai, có 有給休暇
💯Công ty rất tốt, có senpai Việt Nam hướng dẫn việc làm
TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs