OP-10500 KAIGO TOCHIGI NAM NỮ viện đẹp

  • 正社員
  • どこでも
  • 正社員
  • どこでも
Đơn mới kaigo TOCHIGI tiếng nhật yếu ok
OP-10500 KAIGO TOCHIGI NAM NỮ viện đẹp
KHÔNG CẦN KINH NGHIÊM

🧰Nơi làm việc: 那須塩原駅
西那須野駅
💴Lương 190,000 (đã bao gồm trợ cấp)
Làm đêm 4s/ 1 lần
💯Thưởng và tăng lương dựa trên năng lực
😻Ưu điểm:
※1 tháng nghỉ 8 ngày
※Viện sẽ hỗ trợ học và lệ phí thi cc kaigo
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được viện sẽ đào tạo từ a đến z
※Xung quanh có rất nhiều siêu thì và combini thuẩn tiện cho cuộc sống

TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs