OP-10595|nhà hàng thịt nướng [Tokyo, Hyogo, Osaka]

Hệ thống nhà hàng thịt nướng nổi tiếng
OP-10595 nhà hàng thịt nướng nam,nữ
※Tiếng nhật giao tiếp n3 OK
🧰Nơi làm việc: 東京都;大阪府;兵庫県
💴Lương 250,000円 (bao gồm 33 tiếng tăng ca cố định)
⏰Thời gian làm việc
①9:30~23:00
②13:00~23:00
1 tháng nghỉ 6 buổi trở lên
💯Tăng lương hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※quán ngay ga lớn quanh Tokyo, Hyogo, Osaka
※Không giỏi tiếng, chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ a đến z
※Free 1 bữa makanai

※Đã có senpai đang làm tại các quán

TEL:080-7244-1988📞

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs