OP-11213|KAIGO [AOMORI]

  • 正社員
  • 青森
  • 正社員
  • 青森
ĐẦU VIỆT OK-KHÔNG TỐN PHÍ-TRỰC TIẾP SHIEN
OP-11213 TOKUTEI KAIGO tuyển 2 nữ
💴Lương: 193,660円(bao gồm 5 lần làm đêm)
Có thưởng có tăng lương
1 tuần nghỉ 2 buổi
🧰Nơi làm việc 青森駅 aomori
💯Mọi người trong viện xem người nước ngoài như người 1 nhà, giám đốc rất tốt hay dẫn bạn VN ở đây đi ăn, mua sắm…
💯Có hỗ trợ học chứng chỉ quốc gia
💯Có KTX không tốn tiền điện nước gaz wifi,
😻Hỗ trợ xe đạp đi lại, miễn phí bữa ăn tại viện (27回分/月)

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs