OP-11361|NHÀ HÀNG ĐẦU VIỆT OK [TOYAMA,HIROSHIMA]

Đầu VIỆT OK-KHÔNG TỐN PHÍ-TRỰC TIẾP SHIEN
OP-11361 Nấu ăn bệnh viện, viện dưỡng lão
Tuyển 6 nữ

🧰Nơi làm việc: 富山県 TOYAMA, 広島県 HIROSHIMA
💴Lương 230,450円 (bao gồm 30 tiếng tăng ca)
Lương giờ 1,100円
⏰Thời gian làm việc
5:00~20:00の間で8時間
1 tháng nghỉ 9 buổi
💯Tăng lương hàng năm dựa vào năng lực
Có KTX cho nhân viên 15,000円 1 tháng
Nhà cửa rộng rãi 1 mình 1 phòng ở tẹt ga
😻Ưu điểm:
※Có 2 senpai tokutei gino ở đây chỉ việc nên mọi người không cần lo lắng môi trường làm việc
※Học được nấu ăn các món truyền thống ở Nhật

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs