OP-11523|Nhà hàng [TOKYO]

  • 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京
PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP/ PHỎNG VẤN ONLINE OK
Tiếng tầm n3 ok LỊCH PV tuần sau NHANH TAY IB AD NÀO

OP-11523 nhà hàng cá nướng 3 NAM

🧰Nơi làm việc: TOKYO
💴Lương 250,000 sau thử việc 3 tháng lên 270.000
⏰Thời gian làm việc
①7:00~17:00
②12:00~22:00
③22:00~翌8:00
💯Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※quán ngay ga lớn quanh tokyo
※Có thể học hỏi các món ăn truyền thống của Nhật

※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ a đến z

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs