OP-11577 |KHÁCH SẠN [OKINAWA & NAGANO]

Đầu Việt/ Đầu Nhật /SSW OK
Đơn khách sạn hot như OKINAWA lạnh như NAGANO
OP-11577 Khách sạn sang chảnh tuyển 2 nam thanh nữ tú

🧰Nơi làm việc: OKINAWA & NAGANO
💴Lương 180,000円 (chưa bao gồm tiền tăng ca)
Tăng ca trung bình 1 tháng 10~20 tiếng
💯Thưởng 1 năm 2 lần (thành tích năm ngoái 2 tháng lương)
💯Tăng lương hàng năm dựa vào năng lực
💯Có KTX gần công ty
😻Ưu điểm:
※Môi trường làm việc thân thiện, nhanh giỏi tiếng nhật
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được hotel sẽ đào tạo từ đầu

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs