OP-11602|Khách Sạn [HOKKAIDO]

  • 正社員
  • 北海道
  • 正社員
  • 北海道
Đầu Việt/ Đầu Nhật /SSW OK
Đơn khách sạn lạnh như băng ở HOKKAIDO
OP-11602 Khách sạn sang chảnh tuyển 2 nam thanh nữ tú

🧰Nơi làm việc: HOKKAIDO
💴Lương 169,000円(tốt nghiệp cấp 3,cao đẳng)
175,000円(tốt nghiệp đại học)
Sau 3 tháng thử việc có tăng ca cố định 25 tiếng 29,700円
=> Thu nhập hàng tháng 198,700円~204,700円
※Hỗ trợ tiền nhà 10,000円/1 tháng
💯Hỗ trợ N3:5,000円、N2:10,000円、N1:15,000円
TOEIC(600点以上:5,000円、700点以上:10,000円、 800点以上:15,000円)
💯Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
💯Thưởng 1 năm 3 lần (決算6月、夏期8月、冬期12月)
💯Có KTX gần công ty
😻Ưu điểm:
※Môi trường làm việc thân thiện, giám đốc khỏi chê
※Nếu có năng lực tăng lương rất nhanh
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được hotel sẽ đào tạo từ đầu

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs