OP-11696|NHÀ HÀNG [KANAGAWA]

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP/ PHỎNG VẤN ONLINE OK
Tiếng n3 ok LỊCH PV tuần này NHANH TAY IB AD NÀO
OP-11696 nhà hàng 3 NAM

🧰Nơi làm việc: KANAGAWA センター北駅
💴Lương 250,000 sau thử việc 3 tháng lên 270.000
⏰Thời gian làm việc
①7:00~17:00
②12:00~23:00
💯Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※quán trong trung tâm mua sắm rất đẹp
※Có thể học hỏi các món ăn truyền thống của Nhật
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ a đến z

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs