OP-11854|Nhà hàng soba [TOKYO]

  • 東京
  • 東京
Tiếng tầm n3 ok, chưa có kinh nghiệm OK
Phỏng vấn trong tuần này hoặc tuần sau
OP-11854 nhà hàng soba tokyo tuyển 2 NAM,NỮ cuối cùng
🧰Nơi làm việc: 護国寺駅 GOKOKUJI
💴Lương 250,000円~
Thời gian làm việc 10時30分〜20時30分
Tăng lương: hàng năm dựa vào năng lực
Thưởng theo doanh thu và năng lực bản thân
😻Ưu điểm
※Chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ đầu
※Môi trường làm việc an toàn, thoải mái
※Tăng lương và nhận thưởng theo năng lực bản thân
※Có makanai trưa và tối

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs