OP-12136|KAIGO [TOKYO]

  • 正社員
  • 東京都
  • 正社員
  • 東京都
OP-12136 VIỆN KAIGO Ở TOKYO
Giao tiếp n3 OK, trái ngành OK, 1 nữ
🧰Nơi làm việc: 白山駅 はくさんえき
💴Lương 197,840円~
Làm đêm 5s5 hoặc 6s5 1 buổi tùy thuộc vào tầng
※Có hỗ trợ tiền nhà 1m/1 tháng +tiền tàu
💯1 tháng nghỉ 8 buổi
💯Có thưởng 年2回夏冬、計1.5か月分, có tăng lương
😻Ưu điểm:
※Đi lại rất tiện, có rất nhiều siêu thị, combini quanh ga
※Có hỗ trợ học và trả chi phí thi chứng chỉ kaigo

※Không cần kinh nghiệm vào viện sẽ đào tạo từ đầu

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs