• 契約社員
  • 愛知県
  • 契約社員
  • 愛知県

AICHI

Lương cơ bản: 170,000 yên

※ Trợ cấp ngoài giờ : 32,500 yên(25 tiếng tăng ca)

※ Trợ cấp  làm đêm : 2,000 yên/lần( tháng 5 lần )

※ Trợ cấp nuôi con nhỏ: 10,000 yên

〇Sau 6 tháng sẽ nhận thêm trợ cấp kỹ năng được đánh giá theo năng lực và đăng ký lên chế độ nhân viên chính thức

※ Trợ cấp kỹ năng : 1,000〜6,500 yên

Thưởng:  áp dụng đối với nhân viên chính thức

〇Tăng lương hàng năm: 3~5%

Ngày nghỉ: 105 ngày/ năm

Giờ làm việc:

①8:30~17:30
②17:15~9:15
③6:30~15:30
④10:30~19:30

〇Điểm lợi:

※Sử dụng máy tính bảng ghi chép thông tin

※Hỗ trọ tìm nhà giá rẻ dưới 25,000 yên bao gồm điện, nước, gas

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs