• 正社員
  • 愛知県
  • 正社員
  • 愛知県

AICHI

Lương cơ bản: 162,448 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 15,000 yên (trung bình 5 lần/tháng)

※Trong trường hợp chưa được làm đêm sẽ được làm thêm ngoài giờ

※Trợ cấp chuyên cần: 10,000 yên

※Trợ cấp bằng Fukushi Kaigo…

Thưởng: tùy thuộc vào thành tích công ty

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần

※Giờ làm việc:

(1) 9:00〜18:00
(2) 7:30〜16:30
(3) 13:00〜22:0
Ca đêm: 22:00〜7:00

※Hỗ trợ phỏng vấn online

※Có thể làm đêm, làm thêm ngoài giờ tăng thu nhập

※Trợ cấp nhiều, lương cao

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs