• 正社員
  • 愛知県
  • 正社員
  • 愛知県

AICHI

Lương cơ bản : 168,080 yên

※ Trợ cấp  chuyên cần : 10,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 15,000 yên (5 lần/tháng)

※ Trợ cấp bằng cấp (介護福祉士…)

〇Thưởng dựa vào thành tích công ty

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần

※Giờ làm việc:

①9:00-18:00
②7:30-16:30
③13:00-22:00

Ca đêm:

22:00~7:00

〇Ưu điểm:

※Có thể phỏng vấn online

※Tăng ca nhiều

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs