• 正社員
  • 愛知県
  • 正社員
  • 愛知県

AICHI

Lương cơ bản: 927 yên*8h*22 ngày=162,448 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 15,000 yên (5 lần)

※ Trợ cấp chuyên cần: 10,000 yên

※ Trợ cấp bằng cấp

〇Thưởng: dựa vào thành tích công ty

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 107 ngày or 96 ngày/năm

※Giờ làm việc:

1)09:00~18:00

2)07:30~16:30

3)13:00~22:00

4)22:00〜7:00

※Trợ cấp bằng cấp nếu có

※Phù hợp với ứng viên vừa làm vừa học lấy bằng chuyên môn

※Phỏng vấn online

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs