• 契約社員
  • 愛知県
  • 契約社員
  • 愛知県

AICHI

Lương cơ bản: 170,000 yên

※ Trợ cấp ngoài giờ: 32,500 yên(25 tiếng tăng ca)

※ Trợ cấp làm đêm: 2,000 yên/1 lần (trung bình 5 lần/ tháng)

※ Trợ cấp nuôi con: 10,000 yên

※Trợ cấp kỹ năng chi trả dựa vào năng lực làm việc sau 6 tháng

=>1,000〜6,500 yên

〇Tăng lương: 3~5%

※Ngày nghỉ: 105 ngày/năm

※Giờ làm việc:

(1)8:30~17:30

(2)17:15~9:15

(3)6:30~15:30

(4)10:30~19:30

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ thuê nhà giá rẻ 2,5 man (bao gồm điện, nước, gas)

※Hỗ trợ máy tính bảng nhập thông tin

※Môi trường làm việc thoải mái

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs