• 正社員
  • 千葉県
  • 正社員
  • 千葉県

CHIBA

※Lương cơ bản: 160,000~ yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 32,500 yên

=>6,500 yên/lần( tháng 5 lần )

※Mức lương dự đoán: 192,500 yên

※Thưởng 2 lần/ năm

※Có  tăng lương

※Ngày nghỉ: 108 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

①8:45~17:45
②7:00~16:00
③10:30~19:30
④17:30~9:00(giải lao 2 tiếng)

※Thưởng năng lực: 10,000~20,000 yên

※Thưởng chuyên cần: 500~yên

※Nơi làm việc thuận tiện, yêu cầu năng lực tiếng Nhật

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs