• 正社員
  • 千葉県
  • 正社員
  • 千葉県

CHIBA

Lương cơ bản: 170,000〜175,000yên

※ Trợ cấp làm đêm: 2,000 yên/lần (trung bình  lần/tháng)

=>6 tháng đầu: nhân viên hợp đồng

=>6 tháng sau: làm tốt được tuyển lên nhân viên chính thức+tăng lương

〇Chế độ nhân viên chính thức: 

※Tăng3%(5000 yên)〜5%(8000 yên)

※Trợ cấp đi lại giới hạn 2man/tháng

※ Trợ cấp nuôi con: 10,000 yên

<Chế độ của Leader>

※ Trợ cấp kỹ năng: 10,000〜20,000 yên

※ Trợ cấp bằng: 10,000 yên

Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 2 tháng lương

Tăng lương hàng năm: 3~5%

※Ngày nghỉ: 105 ngày/năm

※Giờ làm việc:

(1) 8:30〜17:30
(2) 17:15〜9:15
(3) 6:30〜15:30

=>Ca đêm: 10:30〜19:30

※Được làm đêm trong thời gian sớm nhất

※Nhập dữ liệu hoàn toàn bằng máy tính bảng

※ Có kinh nghệm nói chuyện với người lớn tuổi là lợi thế

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs