• 正社員
  • 千葉県
  • 正社員
  • 千葉県

CHIBA

Lương cơ bản: 145,500〜215,500 yên

※Trợ cấp nghệp vụ: 14,550〜21,550 yên

※Trợ cấp cải thiện: 12,000〜25,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần (trung bình 4 lần/tháng)

※ Trợ cấp nhà ở : 15,000~23,000 yên

※ Trợ cấp cuối năm: 2,000 yên

=>TỔNG: 187,050(chưa tính làm đêm)〜220,050 yên

Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 3.3 tháng lương

Tăng lương hàng năm: 2,500〜3,000 yên

※Ngày nghỉ: 113 ngày/năm

※Giờ làm việc:

7:00〜16:00
9:30〜18:30
12:00〜21:00
21:00〜8:00(giải lao 60 phút)

※Hỗ trợ chi phí chuyển nhà: giới hạn 5 man

※Trợ cấp bằng cấp nếu có

※Trợ cấp, thưởng cao

※Địa điểm làm việc thuận tiện đi lại

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs