• 正社員
  • 千葉県
  • 正社員
  • 千葉県

CHIBA

<Tốt nghiệp trung học phổ thông>

Lương : 206,100 yên

※Lương cơ bản + trợ cấp cải thiện : 14,550〜21,550 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 25,000 yên

<Tốt nghiệp senmon>

Lương :215,700 yên

※Lương cơ bản + trợ cấp cải thiện : 170,700+20,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 25,000 yên

<Tốt nghiệp đại học>

Lương: 225,300 yên

※Lương cơ bản + trợ cấp cải thiện : 190,700+20,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 25,000 yên

※ Trợ cấp nhà ở : 5,000 yên

※ Trợ cấp đi lại: giới hạn đến 1,000 yên

※ Trợ cấp bằng cấp : 5,000 yên

Thưởng: 2 lần/năm

=>Tháng 6/1.2 tháng lương・Tháng 12/1.3 tháng

Tăng lương: hàng năm

※Ngày nghỉ: 121 ngày/năm

※Giờ làm việc:

① 23:45~8:45
② 7:00~16:00
③ 11:00~20:00
④ 15:00~0:00

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ kí túc xá phòng đơn

※Trợ cấp bằng cấp nếu có

※Trợ cấp, thưởng cao

※Địa điểm làm việc thuận tiện đi lại

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs