• 正社員
  • 千葉県
  • 正社員
  • 千葉県

CHIBA

Lương cơ bản: 180,000 yên

※ Trợ cấp đồng phục: 1,000 yên

※ Trợ cấp nhà ở: 10,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần(trung bình 5 lần/tháng)

※ Trợ cấp trực đêm: 1,000 yên(trung bình 5 lần/tháng)

※ Trợ cấp Tết: 3,000 yên/ngày

*Đối tượng đi làm trong khoảng thời gian 12/31~1/3

※Tổng lương: 221,000 yên

〇Thưởng: 2 lần/ năm

=>Tổng 2~4 tháng lương (dựa vào thành tích năm trước)

〇Tăng lương hàng năm: 3,000 yên

※Ngày nghỉ: 111 ngày/năm

※Giờ làm việc:

(1)9:00〜18:00
(2)7:00〜16:00
(3)13:00~22:00
(4)22:00〜7:00

〇Ưu điểm:

※Trợ cấp bằng cấp: 0〜20,000 yên/tháng

※Hỗ trợ chi phí nhà ở hàng tháng

※Lương, thưởng cao

〇Điều kiện:

※JLPT N2 trở lên

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs