• 契約社員
  • 福岡県
  • 契約社員
  • 福岡県

FUKUOKA

〇6 THÁNG ĐẦU:

=>Lương cơ bản: 150,000 yên

※ Trợ cấp cố định: 10,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần (trung bình 5-6 lần/tháng)

〇6 THÁNG SAU:

=>Lương cơ bản: 165,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần (trung bình 5-6 lần/tháng)

Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 2 tháng lương dựa vào thành tích

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 107 ngày/năm

※Giờ làm việc:

(1)7:00〜16:00
(2)9:00〜18:00
(3)11:00~20:00
(4)16:00〜10:00

※Trợ cấp bằng :

初任者研修:+1,000 yên
介護福祉士:+5,000 yên

※Hỗ trợ kí túc xá phòng đơn: 2man/tháng

※Viện có phòng riêng cho nhân viên học thêm

※Trợ cấp nhà ở, thưởng nhiều

※Môi trường làm việc thoải mái, thích hợp với người ngoại quốc

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs