• 正社員
  • 福島県
  • 正社員
  • 福島県

FUKUSHIMA

Lương cơ bản : 180,000 yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 10,000 yên

〇Thưởng hàng năm

〇Chế độ tăng lương đầy đủ

※Ngày nghỉ: 8~9 ngày/tháng

※Giờ làm việc:

8:00~18:00

=>8 tiếng/ngày (không tăng ca)

※Hỗ trợ bằng cấp/kinh nghiệm

※Thích hợp ứng viên có nguyện vọng làm ca ngày

※Viện gần ga, thuận tiện di chuyển

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs