• 正社員
  • 富山県
  • 正社員
  • 富山県

TOYAMA

Lương cơ bản: 150,000~ yên

※Trợ cấp đi lại: giới hạn đến 15,000/tháng

〇Thưởng: 2 lần / năm

〇Tăng lương: 1 lần/năm

※Ngày nghỉ: 120 ngày/ năm (dựa vào thành tích năm trước)

※Giờ làm việc:

8:30~17:30

〇Ưu điểm:

※Thưởng dựa vào thành tích cá nhân, càng cố gắng mức thưởng càng cao

※Nơi làm thoải mái

※Phù hợp ứng viên làm ca ngày

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs