• 正社員
  • 岐阜県
  • 正社員
  • 岐阜県

GIFU

※Lương cơ bản: 165,000〜 250,000 yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 10,000〜40,000 yên

※ Mức lương dự đoán: 150,000〜240,000 yên

※Thưởng: 3 lần/ năm

=>Tổng 2 tháng lương

※Có  tăng lương

※Ngày nghỉ: 110 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

8:30〜17:30
9:00~18:00
9:30~17:30

※Thưởng bằng cấp 1,000〜5,000 yên/ tháng

※Có kinh nghiệm là một lợi thế

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs