Tuyển dụng điều dưỡng Gunma (nam,nữ) OP-06093

  • 正社員
  • 群馬
  • 正社員
  • 群馬

GUNMA

Lương cơ bản từ 144,400 yên
〇 Trợ cấp ca đêm 5,000 yên / 1 lần (trung bình 5 lần)
〇 Tiền nhà hoặc tiền tàu 10,000 yên

*Thưởng 2 lần
*Năm nghỉ 108 ngày
*Có tăng lương 1 lần hàng năm
*Đã có người nước ngoài đang làm việc tại viện

Giờ làm việc
①7:00~16:00(giải lao 60 phút)
②10:30~19:30(giải lao 60 phút)
③15:00~24:00(giải lao 60 phút)
④00:00~ 9:00 (giải lao 60 phút)

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs