• 正社員
  • 群馬県
  • 正社員
  • 群馬県

GUNMA

Lương cơ bản: 154,400 yên

※ Trợ cấp chuyên cần: 12,352 yên (3 tháng đầu:  6,176 yên )

※ Trợ cấp làm đêm : 4,000 yên/lần(trung bình 4- 5 lần/tháng)

※ Trợ cấp nhà ở: 12,000 yên

〇Thưởng: 2 lần/năm

Tăng lương: hàng năm

※Ngày nghỉ: 108 ngày/năm

※Giờ làm việc:

1)7:00~16:00
2)10:30~19:30
3)15:00~0:00
4)0:00~9:00

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ bằng cấp nếu có

※Viện nhiều nhân viên nước ngoài, môi trường làm việc thoải mái

※Được đào tạo từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng mềm

※Có thể phỏng vấn theo hình thức online

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs