• 正社員
  • 岡山県
  • 正社員
  • 岡山県

OKAYAMA

※Lương cơ bản: :950 yên×8h×21.5

※ Trợ cấp cố định: 9,000 yên

※ Trợ cấp chuyên cần: 8,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 4,500 yên/lần( tháng 4 lần )

※Thưởng:1 năm/2  lần/ tổng khoảng 10 man

※Có tăng lương 1 lần/năm

※Ngày nghỉ: 107 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

7:00~16:00
9:00~18:00
11:00~20:00
16:00~9:00 (ca đêm)

=>Hỗ trợ mỗi tháng 4,000~6,500 yên/  trong trường hợp tự thuê nhà

※Môi trường làm việc nhiều Sempai Việt Nam thoải mái

※Lương , trợ cấp cao

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs