• 正社員
  • 石川県
  • 正社員
  • 石川県

ISHIKAWA

※Lương cơ bản: 151,000〜 yên

※ Trợ cấp cố định: 5,000 yên

※ Trợ cấp chuyên cần: 3,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 6,000 yên/lần( tháng 6 lần )

=> Được đào tạo sau 2 tháng sẽ được làm đêm

※ Mức lương dự đoán: 195000 yên

※Thưởng:1 năm/2  lần/ tổng 2  tháng lương

※Có  tăng lương 5,000 yên/ tháng

※Ngày nghỉ: 103 ngày/ năm

=>Làm việc 22 ngày/tháng

※Giờ làm việc:

①7:30~16:30

②10:00~19:00

③16 : 30~8:30

=>Thưởng bằng KAIGO FUKUSHI: 15,000 yên/tháng

※Nơi làm việc thoải mái, địa lý thuận lợi

※Lương , thưởng cao

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs