KANAGAWA

Lương cơ bản: 180,000〜 yên

※ Trợ cấp cải thiện: 10,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 8,000 yên/lần( trung bình 5 lần/tháng )

※Tổng lương: 230,000 yên

Thưởng: 3 lần/ năm

=>Tổng 2.4 tháng lương (dựa vào thành tích năm trước)

〇Tăng lương: hàng năm

=>1,200〜3,000 yên/tháng

Ngày nghỉ: 103 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

①7:00~15:30
②8:00~16:30
③10:30~19:00
④17:00~9:30

〇Ưu điểm:

※Môi trường làm việc thoải mái, năng động

※Lương làm đêm cao, thưởng nhiều

〇Yêu cầu:

※Kinh nghiệm kaigo => JLPT N3

※Chưa có kinh nghiệm kaigo => JLPT N2

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs