KANAGAWA

Lương cơ bản: 180,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/ lần (5 lần/tháng)

※ Trợ cấp đi sớm về muộn: 1000 yên/lần(5 lần/tháng)

※ Trợ cấp dịp Tết 12/31~1/3: 3,000 yên/lần

※ Trợ cấp nhà ở : 10,000 yên

※Thưởng: 2 lần/năm (dựa theo thành tích năm trước)

=>Tổng 4 tháng lương

※Tăng lương đầy đủ

※Ngày nghỉ: 117 ngày/năm

※Giờ làm việc:

1) 9:00〜18:00
2) 7:00〜16:00
3) 13:00〜22:00
4)22:00~7:00

=>Ca đêm nghỉ giải lao 120 phút

※Thưởng bằng cấp:

>初任者研修: 8,000

>実務者研修: 10,000 yên

>介護福祉士: 20,000 yên

>Thưởng năng lực: 0〜30,000 yên

※Có nhiều cơ hội làm đêm tăng thu nhập

※Có trợ cấp nhà ở

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs