KANAGAWA

Lương cơ bản: 190,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần (trung bình 5 lần/tháng)

※ Trợ cấp đi sớm về trễ: 1,000 yên/ lần (trung bình 5 lần/tháng)

※Trợ cấp Tết: 3,000/lần (12/31~1/3)

※Trợ cấp nhà ở: 10,000 yên

※Trợ cấp đi lại theo quy định

Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 2-4 tháng lương

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 111 ngày/năm

※Giờ làm việc:

(1)7:30〜16:30
(2)8:30〜17:30
(3)11:00〜20:00
(4)16:00〜9:00

Ưu điểm:

※Trợ cấp bằng : 0〜15,000

※Làm đêm ngay nếu học việc nhanh

※Trợ cấp nhà ở, thưởng nhiều

※Lương cao phù hợp chi phí sinh hoạt

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs