Tuyển dụng điều dưỡng Nagano (nữ) OP-08565

  • 正社員
  • 長野
  • 正社員
  • 長野

NAGANO

Lương cơ bản từ 160,000 yên
〇 Trợ cấp ca đêm 3,000 yên / 1 lần (trung bình 4~6 lần)
〇 Tiền nhà hoặc tiền tàu 10,000 yên

*Thưởng 2 lần tổng 2 tháng lương*Năm nghỉ 105 ngày
*Có tăng lương 1 lần hàng năm
*Viện cực kì dễ tính, thân thiện, có senpai sẵn sàng chỉ dẫn để thi kì thi quốc gia

Giờ làm việc
①7:00~16:00(giải lao 60 phút)
②9:00~18:00(giải lao 60 phút)
③11:00~20:00(giải lao 60 phút)
④17:00~ 10:00 (giải lao 90 phút)

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs