• 契約社員
  • 大分県
  • 契約社員
  • 大分県

OOITA

※Lương cơ bản: 189,200 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 6,500 yên/lần( tháng 5 lần )

※ Mức lương dự đoán:  221,700 yên

※Có  tăng lương

※Ngày nghỉ: 107 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

1) 7:00〜16:00
2) 10:00〜19:00
3) 8:30〜17:30
(4)16:00~9:00

※Lương cơ bản

※Xung quanh nhiều khu vui chơi, mua sắm, thuận tiện

※Có kinh nghiệm là một lợi thế

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs