• 正社員
  • 大阪
  • 正社員
  • 大阪

OSAKA

※Lương cơ bản: 175,000yên

※Thưởng cải thiện: 15,000 〜 25,000 yên

※Thưởng đêm :5,000 yên/lần( tháng 2〜3 lần)

〇 Mức lương dự đoán: 200,000  yên(có 2 buổi làm đêm )
〇Lương về tay: khoảng 170,000 yên

※Thưởng:  năm/2 lần/tổng 2 tháng lương

※ Tăng lương: 1 tháng/ 1000-2000 yên

※Năm nghỉ 104

※Giờ làm việc:

① 07:15〜15:15
② 10:00〜18:00
③ 11:00〜19:00
④ 17:00〜09:00

※Thưởng bằng KAIGO FUKUSHI 5,000 yên

※Lương cao, đãi ngộ thưởng nhiều

※Giới hạn tiền tàu 10,000 yên/ tháng

 

 

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs