• 正社員
  • 佐賀
  • 正社員
  • 佐賀

SAGA

※Lương cơ bản: 134,800 yên

※ Trợ cấp cải thiện: 20,500 yên

※Trợ cấp cải thiện đặc định:  7,000 yên

※ Trợ cấp cố định :22,467 yên

※ Trợ cấp  làm đêm :5,000 yên/lần( tháng 4 lần )

〇Lương về tay: 192,500 yên

※Thưởng:  1 năm/2 lần/tổng 2,2 tháng lương

※Có  tăng lương tháng 4 hàng năm

※Tăng ca up 25%

※Tuần nghỉ 2 ngày

※Giờ làm việc:

①8:30-17:30 (giải lao 1h)
②7:00-16:00 (giải lao 1h)
③12:00-21:00 (giải lao 1h)
Ca đêm: 16:45‐21:15 (giải lao 2h30)

※Thưởng bằng cấp  KAIGO FUSHI: 13,000 yên

※Trợ cấp nhà ở: 25,000 yên/ tháng

※Lương cao, đãi ngộ thưởng nhiều

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs