• 正社員
  • 佐賀県
  • 正社員
  • 佐賀県

SAGA

Lương cơ bản + trợ cấp năng trợ: 134,800 yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 20,500 yên

※ Trợ cấp  cải thiện đặc định: 7,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần (trung bình 4 lần/tháng)

※ Trợ cấp nhà ở: 25,000 yên

〇Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 2,2 tháng lương

Tăng lương: hàng năm

※Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần

※Giờ làm việc:

①8:30-17:30
②7:00-16:00
③12:00-21:00

Ca đêm:

16:45~21:15

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ bằng cấp:

介護福祉士:+13,000 yên

※Viện rất khuyến khích nhân viên học lấy  bằng

※Hỗ trợ tiền nhà

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs