• 正社員
  • 滋賀県
  • 正社員
  • 滋賀県

SHIGA

Lương cơ bản : 164,000~ yên

※ Trợ cấp  cố định : 27,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 5,000~7,000 yên/lần (trung bình 5 lần/tháng)

※ Trợ cấp bằng cấp (nếu có): 10,000 yên

=>Hoàn thành xong chứng chỉ:介護職員初任者

〇Thưởng/ Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 8 ngày/4 tuần

※Giờ làm việc:

①8:30-17:30
②6:30-15:30
③11:30-20:30

Ca đêm: 20:00~7:00(giải lao 2 h)

※Công ty hỗ trợ tìm nhà

※Viện rất khuyến khích nhân viên học lấy  bằng

※Viện mới, sạch sẽ, thoáng mát

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs