• 正社員
  • 島根県
  • 正社員
  • 島根県

SHIMANE

※Lương cơ bản: 143000〜150000 yên

※Trợ cấp cải thiện: 10,000 yên

※Trợ cấp làm đêm: 4,000 yên/lần( tháng 4 lần )

〇 Mức lương dự đoán: 169,000 yên

※Thưởng:  1 năm/3 lần/ tổng 2,5  tháng lương

※Có  tăng lương

※Năm nghỉ 107  ngày

※Giờ làm việc:

1)7:00~16:00
2)9:00~18:00

=>Giải lao 60 phút

※Nhân viên hòa đồng, môi trường làm việc dễ chịu

※Không tăng ca

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs