• 正社員
  • 島根県
  • 正社員
  • 島根県

SHIMANE

〇Lương cơ bản: 143,000〜150,000 yên

※Trợ cấp cải thiện: 10,000 yên

※Trợ cấp làm đêm: 4,000 yên/lần(trung bình 4 lần/ tháng )

※Trợ cấp đi lại hỗ trợ theo thực phí

〇Tổng lương: 169,000 yên

〇Thưởng: 3 lần/ năm(dựa vào thành tích năm trước )

=>Tổng 2.5  tháng lương

〇Tăng lương: hàng năm

〇Ngày nghỉ: 107  ngày/ năm

※Giờ làm việc:

1)7:00~16:00
2)9:00~18:00

=>Giải lao 60 phút

〇Ưu điểm:

※Nhân viên hòa đồng, môi trường làm việc thoải mái, phù hợp với người nước ngoài

※Hỗ trợ bằng cấp nếu có

〇Nhược điểm:

※Trong 3 tháng đầu thử việc không hỗ trợ trợ cấp cải thiện

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs